2 février, 2023

13 Voix du réveil – Mwen te vin jwenn Jezi byen fatige

1

Mwen te vin jwenn Jezi byen fatige,

Jezi ban mwen repo (bis)

Alèkile kè mwen vini byen ge,

Jezi ban mwen repo.

Jezi se sèl Sovèm,

Li padone pechem.

Li mete yon chan nan kè mwen.

Mwen kontan, Jezi se sèl Sovèm.

Jezi se sèl Sovèm.

2

Fado pechem te twò lou poum pote;

Jezi soulaje mwen (bis)

Mwen ba Li tout fadom alèkile;

Jezi soulaje mwen!

3

Jezi wete tout kondanasyon mwen

Li padone pechem (bis)

E kounyè a gen lapè nan kè mwen

Li padone pechem.

4

Vin jwenn Jezi,

Vin jwenn li jodi a

La wete peche ou (bis)

La fè ou kontan, Li va sove ou;

La wete peche ou!

9 Voix du réveil – Lè map vini pèsonn pap janm konnen
>
17 Voix du réveil – Kote konbit yo ki pou rekòlte
>


40 Voix du réveil – Que devient mon enfant ce soir
>


43 Voix du réveil – Oui, je veux travailler pour mon Sauveur
>


12 Voix du réveil – Pitit byenneme nan Jezi
>


39 Voix du réveil – Priez toujours, priez sans cesse
>

Dernières vidéos en ligne

Votre zone de motivation ici

EnglishFrench