5 février, 2023

12 Voix du réveil – Pitit byenneme nan Jezi

1

Pitit byenneme nan Jezi,

Mèvèye pawòl lagras;

Nan pitit li papa a wè nou

Grasa Kris li ban nou plas.

Alèkile nou se pitit Bondye

E sa nou va ye pako manifeste,

Men nou konnen lè li va parèt,

Nou konnen lè li va parèt,

Nou va sanble li,

Nou va sanble li,

Paske na wè li jan li ye.

2

Esperans beni pa lwen nou

Byento na wè glwa Bondye

Lè ekla selès parèt tou

Na kontanple fas Jezi.

3

Pwomès Kris va reyalize,

Na gen menm imaj ak Li,

Se pisans Li ki transfòme

Chak moun ki vin konvèti.

11 Voix du réveil – Mwen se temwen Jezikri
>
9 Voix du réveil – Lè map vini pèsonn pap janm konnen
>


14 Voix du réveil – Nan Kris e nan Kris sèl na jwenn vrè lavi
>


40 Voix du réveil – Que devient mon enfant ce soir
>


47 Voix du réveil – La fontaine de l’eau vive
>


15 Voix du réveil – Lè ou konte moun ki pou Jezi
>

Dernières vidéos en ligne

Votre zone de motivation ici

EnglishFrench