4 février, 2023

15 Voix du réveil – Lè ou konte moun ki pou Jezi

1

Lè ou konte moun ki pou Jezi

Kontem ladann,

Nan moun ki konfye nan pawòl li,

Kontem ladann.

Kontem pami pitit ki pou Wa syèl la

Kontem tankou sèvitè kap sèvi a

Kontem pami moun sove, Alelouya!

Kontem ladann.

2

Lè ou konte moun ki nan lagras

Kontem ladann

Sa yo an Kris ki genyen yon plas

Kontem ladann.

3

Lè ou konte temwen yo pou Kris

Kontem ladann

Ki va genyen kouwòn lajistis

Kontem ladann.

14 Voix du réveil – Nan Kris e nan Kris sèl na jwenn vrè lavi
>
10 Voix du réveil – Senyè Bondye, mwen sezi nan prezans ou
>


43 Voix du réveil – Oui, je veux travailler pour mon Sauveur
>


42 Voix du réveil – Amour sublime
>


44 Voix du réveil – De Canaan, quand verrons-nous
>


39 Voix du réveil – Priez toujours, priez sans cesse
>

Dernières vidéos en ligne

Votre zone de motivation ici

EnglishFrench