2 février, 2023

14 Voix du réveil – Nan Kris e nan Kris sèl na jwenn vrè lavi

1

Nan Kris e nan Kris sèl na jwenn vrè lavi

Se grasa li vye nati a mouri,

Li rachte mwen nèt, kò, nanm, ak lespri mwen

Se pa mwen kap viv, men Kris viv nan mwen.

Abondans lavi, se sam jwenn nan li,

Li transfòme mwen,

Poum sèvi li byen,

San li te rachte mwen;

Li ban mwen Lesprisen,

Se nan Kris ki gen abondans lavi.

2

Sentespri Bondye konvenk mwen de pechem,

Li fèm konfye nan pwomès Bondye tou

Glwa apre glwa map transfòme poum rive

Sanble nèt avèk Jezi Senyè mwen.

3

Dlo ki nan sous lavi a ap debòde,

E se li ki pote benediksyon,

Se lavi an nabondans lap transpòte,

Li bay lanmou, lajwa, lapè, padon.

41 Voix du réveil – M’aimant quand la route est obscure
>
42 Voix du réveil – Amour sublime
>


38 Voix du réveil – Voici, je viens bientôt
>


17 Voix du réveil – Kote konbit yo ki pou rekòlte
>


44 Voix du réveil – De Canaan, quand verrons-nous
>


11 Voix du réveil – Mwen se temwen Jezikri
>

Dernières vidéos en ligne

Votre zone de motivation ici

EnglishFrench