29 janvier, 2023

11 Voix du réveil – Mwen se temwen Jezikri

1

Mwen se temwen Jezikri

Map obeyi li

Lemonn pa ka bay lavi

Se sèl Jezikri.

Mwen vle konsakre lavim

Poum fè sèvis li

Tout byen m gen sou latè

Se pou travay li.

O! Wi, pouw temwen

Fòw konnen Jezi,

Sèl pitit Bondye a

Ki mouri pou nou;

Lòm pa kapab jwenn Bondye

Sanl pa jwenn Jezi

Alelouya! m te pèdi

Menm twouve lavi.

2

Abraram papa lafwa

Bib la di nou sa,

Avan Abraram te la

Jezikri te la;

Jezikri pat janm pa la

E lap toujou la

Pouw gen lavi etènèl emwen

Fòw nan Jezikri.

3

Lèm kwè m te pre Jehova

Poutan m te byen lwen,

Mwen tap chache verite

Tout kotem pase;

Tout pouvwa pou Jezikri

Ki fèm wè erèm

Se li ki laverite

Pou letènite.

4

Senyè Bondye twa fwa sen

Ki gen tout pouvwa

Ou ki voye Jezikri

Vin mouri pou nou

Nou ba ou remèsiman

Pou bon Sovè sa

Ki te bay lavil pou nou:

Jezi Wa tout wa.

11 Voix du réveil – Mwen se temwen Jezikri

16 Voix du réveil – Kè mwen boulvèse anba kòlè Bondye
>
14 Voix du réveil – Nan Kris e nan Kris sèl na jwenn vrè lavi
>


13 Voix du réveil – Mwen te vin jwenn Jezi byen fatige
>


46 Voix du réveil – Viens, âme fidèle Joyeuse nouvelle
>


39 Voix du réveil – Priez toujours, priez sans cesse
>


38 Voix du réveil – Voici, je viens bientôt
>

Dernières vidéos en ligne

Votre zone de motivation ici

EnglishFrench