25 mars 2023

76 kreyol – Sa nou bay nan lofrann

77 kreyol – Byen lwen lòtbò chemen an
>

1

Sa nou bay nan lofrann

Nou bay li pou Jezi, (2 liy, 3 fwa)

E li va ban nou toujou.

2

Pati ki pou Jezi

Nan sa Jezi ban nou (2 liy, 3 fwa)

Pinga nou gadel pou nou.

3

Jezi bezwen lajan

Pou lèv li ka mache, (2 liy, 3 fwa)

E se sou nou li konte.

4

Pinga nou janm fache

Paske se pou Bondye, (2 liy, 3 fwa)

Li va ban nou plis toujou.

5

Nou ka byen ajoute

Yon ti don volontè, (2 liy, 3 fwa)

Annou fè sa ak tout kè.

78 Kreyol – Mwen te deside
>

75 kreyol – Ale, ale, wi, pechem ale
>

77 kreyol – Byen lwen lòtbò chemen an
>

75 kreyol – Ale, ale, wi, pechem ale
>

74 kreyol – Espwa lemonn se Jezi
>

78 Kreyol – Mwen te deside
>

Inscrivez-vous pour ne rien manquer.

Nous ne spammons pas ! Consultez notre politique de confidentialité pour plus d’informations.

Dernières vidéos en ligne

Votre zone de motivation ici