25 mars 2023

78 Kreyol – Mwen te deside

1

Mwen te deside

Poum swiv Lesenyè, (2 liy, 3 fwa)

Mwen pap tounen. (2 fwa)

2

Lemonn dèyè dom,

Lakwa devan jem, (2 liy, 3 fwa)

Mwen pap tounen. (2 fwa)

3

Sim dwe ale sèl,

Toujou ma swiv li, (2 liy, 3 fwa)

Mwen pap tounen. (2 fwa)

76 kreyol – Sa nou bay nan lofrann
>

74 kreyol – Espwa lemonn se Jezi
>

Inscrivez-vous pour ne rien manquer.

Nous ne spammons pas ! Consultez notre politique de confidentialité pour plus d’informations.

Dernières vidéos en ligne

Votre zone de motivation ici