5 février, 2023

Senyè men mwen – Riche Charles

- Advertisement -

Senyè men mwen devan’w kounya
Mwen pwostène devan tro’n ou
Ki sen ki sen
Vide dlo Sentespri’w nan mwen
Pou netwaye mwen
Pirifye’m, fe mwen pwòp
Pou’m ka fe kè’w plezi

Prezans ou se satisfaksyon’m
Lanmou’w se repozwa nanm mwen
W se konfyans mwen
Pagen moun ki ka konprann mwen
Janw konprann mwen an
Santiman ki nan kè’m
Se pou ou sèl li ye

Plus de lumière - Evelyne Baille - Lyrics
>


M’ renmen’w, m’ renmen’w
Non ou se chan ki nan bouch mwen
Jezu, Jezu
Premye non’k grave nan kè mwen

EnglishFrench