1 février, 2023

La priyè – Riche Charles

- Advertisement -

Lèn priye sentespri pran plas nan nou
Lèn priye sentespri rejwi nan nou
Lèn priye nanm nou vin fò, lesprin vin lib
Lèn ret nan konsekrasyon

Lèn priye tout enmi k’ kanpe devann yo febli
Lachè pa ka kontrolenn
Lèn priye, pisans Bondye anvayi nou
Lèn rete nan la priyè
I
Bondye pa pale poul di
Men li pale pou li fè
Tout sa n’ mande nan la priyè
Ke volonte pawòl li vle
Depi n’ priye ak lafwa
Tout miray ki drese devan n’
Yo pap kanpe yap kraze

Esperans mwen - guelce Holly
>

Lè n’ priye moun ki malad yo geri
Lèn priye moun ki tris yo jwenn lajwa
Lè n’ priye pisans nou vini double
Lè n’ rete nan lapriye

EnglishFrench