3 février, 2023
AccueilLyricsRéveillons-nous79 Réveillons-nous –...

79 Réveillons-nous – Otrefwa m te kouche

1

Otrefwa m te kouche,

Je louvri m tap panse

Ak kòmannman Jezi

Te bay disip li yo

Mwen te santi lè sa a,

Yon gran transfòmasyon

Yon rivyè tap koule

Nan je mwen.

Jezikri aprann nou,

Nou dwe gen tèt ansanm

Pi gran kòmannman an,

Se pou youn renmen lòt

Ak tout fòs ak tout kè

Padone frè nou yo

Pi gran kòmannman an,

Se pou youn renmen lòt.

2

Ann Aprann padone

Tout frè ak sè nou yo

Menm lè yo meprizew

Bon papa a padone yo

Pa kriye, pa plenyen,

Reziye ou frè mwen

Soufrans lan di se vre

Pran kouraj.

3

Pataje ak frè ou

Tristès li ak penn li

Se sa Jezi mande

Pou nou youn soufri pou lòt

Pa imilye frè ou, pa imilye sè ou

Nou tout an jeneral se pousyè.

79 Réveillons-nous – Otrefwa m te kouche

86 Réveillons-nous – En cette nuit le Christ est né
>
74 Réveillons-nous – Bò pui Jakòb la yon jou Senyè a
>


87 Réveillons-nous – Quant l’Esprit de Dieu habite en moi
>


78 Réveillons-nous – Depi nan tan lontan
>


91 Réveillons-nous – Entre vite dans le vrai chemin
>


89 Réveillons-nous – Belle Haïti Chère Haïti
>

Dernières vidéos en ligne

Votre zone de motivation ici

EnglishFrench