Kè:

Mwen vini pou ka touché m

Tout espwa m se nan ou

Mwen bouke chèche Isit, lòtbò

Sa ou sèl ka ban mwen

Mwen vini pou ka touché m

Tout espwa m se nan ou

Mwen bouke chèche pasi pala

Sa ou sèl ka ban mwen

I

Souvan lèm priye

Se byen materyèl mwen mande w

Lyrics - Ede m rive - Gospel Kreyol
>

Mwen toujou tante pa tout bagay ki nan mond sa

Jodia papa mwen regrèt jan m te konn priye w

Mwen mande w padon

Tanpri padone mwen

II

Ou proteje mwen menm lè male kote w pat vle

Kuryosite mwen fèm atriste sintespri ou

Jodia mwen vle pran decision viv jan ou vle

Mwen vle fè w plezi

Djordji Innocent - Célébrez Jésus ! - Lyrics
>

Mwen vle fè w plezi

III

Jezu, tande priyè m lavi m pa anyen san ou

Souple kenbe men mwen, mwen vle rete nan presans ou bondye

Yahweh, libere mwen mete fòs pa ou nan mwen

Mwen vle rive e e e e e e e

Mwen vle sove e e e e e e e

Mwen vle rive e e e e e

Mwen vle sove e e e e e e e e

Kè 2

O o o o o

Touche bra mwen si se yo-k pa bon

Dezi pa m’ - James Smith Alcindor - Lyrics
>

Touche zie mwen si se yo k pa bon

Touche kè mwen si se lik pa bon

Touche lang mwen si se lik pa bon

Paroles de musique de Jose Bautista

24 oct 2011