75 Réveillons,nous – Mwen sonje yon jou

- Advertisement -

1

Mwen sonje yon jou

- Advertisement -

Kijan mwen te malad

Doktè te di konsa

Li pa kwè map sove

Paranm yo tande sa,

Yo tout te pran kriye

- Advertisement -

Men Jezi te pale nan jou sa a.

Mwen pa kapab bliye, bliye jou sa a

Kòman poum ta bliye jou sa a

- Advertisement -

Joum te jwenn soulajman

Pou nanm mwen

Glwaradye! (2 fwa, 4 liy)

2

Lè mwen pat gen Jezi

Kè mwen te toujou tris

Mwen pat kapab manje,

Mwen pat kapab dòmi

Lèm rankontre Jezi

Tout bagay te chanje

Ala yon bon zanmi se Jezi!

3

Lè mwen te nan lemonn

Mwen toujou tap kriye

Peche mwen yo te wouj

E tèt mwen te chaje

Chak jou mwen te leve

Pwoblèm agoch, adwat

Mwen te remèt lavim bay Jezi.

4

Jodi a si gen moun

Ki poko gen Jezi

Kouri vit akseptel

Paske lè a rive

Nan Jezi gen lavi,

Gen lajwa nan Jezi

Nan Jezi gen yon lèt kap koule.

[irp][irp]

[irp]

[irp]

[irp]

[irp]

- Advertisement -

Dernières vidéos en ligne

SondagesVoter

Votre zone de motivation ici

Inscris-toi à l'infolettre!
Ouvrir le chat
1
Avez-vous une question?
Clavarder avec Jubau
Bienvenue sur BGospel Magazine.
comment pouvons-nous vous aider?
---
(pou kreyol tape - ht.bgospel.com)
(For english - en.bgospel.com)