6 février, 2023

VOLONTE W – Ginou Pierre Taverne

- Advertisement -
Mwen vle viv lavi m pou ou segnè
Mwen vle ke ou posede ke mwen
Mwen vle volonte ou fèt nan mwen (Bis)
Mwen vle’ w wete tout sa ki pa bon
Mwen vle konsakre mwen totalman
Mwen vle volonte ou fèt nan mwen (bis)
Ke
Se pou volonte ou fèt sou tè a tankou nan sièl
la (ter)
Selman rann mwen prè pou m’al avè w (bis)
Mwen vle aprann padone pwochen m
Mwen vle se ou k dirige chimen m
Mwen vle volonte ou fèt nan mwen (bis)
Kounye a vin n ranpli m ak lespri w
Kounye a vin n transfòme kè mwen
Mwen vle volonte ou fèt nan mwen
Se pou volonte ou fèt nan mwen
Bridge
Se pou rèy ou vini segnè
Se pou volonte w fèt nan mwen
Se pou rèy ou vini segnè
Sèlman rann mwen prè pou m al avè w (Bis)
EnglishFrench