1 février, 2023

SOLEY LI | Adonai

Recommandé

Le problem la vi vle pote w ale

Le kannot ou prêt pou l chavire

Le fanmi, zanmi pa ka fe anyen

Lage ko w nan bra Jezi

Oh.. menm le problem fe w santi w kagou

Tout enmi w yo ap griyen dan sou ou

Mete de jenou ou ate fre mwen

Delivrans ou pa tro lwen

 

           Ke

Si w lage ou net nan men Kris

Fre mwen la vi ou pap janm tris

Menm si w ta we tout bagay nwa

Soley li ap toujou klere sou ou

 

Gen kek fwa ou menm konn rive doute

Ou pa we ki chimen pou w pase

Epoutan w gen yon moun ki vle ecde w

Selman lage w nan men li.

                                                                                       Musique et parole : David LINDOR

Nous vendons des parties du corps humain à des pasteurs et des imams
>

                                                               Chantee par : Fritza DENIZE $ Ginette BRUNEAU 1998

- Advertisement -
- Publicité -

Testez-vous

Dernier Single

- Advertisement -
EnglishFrench