2 février, 2023

SE GRAS A OU | Adonai

Recommandé

Se pa mwen k te vle, se pat volonte m

Men se ou menm ki chwazi mwen

Ki  mete m lakay

Pesonn pa te we m, mwen pat vo anyen

Men gras Bondye te kouvri mwen

Ki  fe mwen kapab la a

 

              ke

byen lwen kote m te ye

se pa mwen ki pi bon

Concert - vente signature - John Pierre
>

men se gras a ou ki fe  mwen la

 

m pat gen gro zanmi, m pat gen gro fanmi

men Jezikri met men sou mwen, Jodi a map chante

kwe mwen si ou vle, mwen wap tande la a

m se eritye rwayom syel la, tout sa se gras a li.

                                                                                                                          Musique et parole : David LINDOR

Bossbens revient avec BossBens Show - dès le 24 Mai
>

                                                                                                    Chantée par : Maxime, Ramlyne, Garry et Fritza

                                                                                                                                                             Décembre 2004

- Advertisement -
- Publicité -

Testez-vous

Dernier Single

- Advertisement -
EnglishFrench