4 février, 2023

Pouvwa Lapriè – groupe Alleluia

- Advertisement -

Anpil woch va roule
Lè nou priye
Anpil woch va roule
Lè nou priye ak lafwa
Roch va roule
Lè nou priye bondye
Toujou tande rèl pitit li

Anpil chenn va kase
Lè nou priye
Anpil chenn va kase
Lè nou priye ak lafwa
Chenn va kase
Lè nou priye Bondye e
Toujou tande rèl pitit li

SOUFLE SUR MOI - Ginou P. Taverne
>

Lè n Priye bwate macheAvèg yo wè
Lè n priye pot syel louvri gras tonbe
Lé n priye lapenn ale la jwa vini
Fon priye, ann priye e

Anpil pot va louvri
Lè nou priye
Anpil pot va louvri
Lè nou priye ak la fwa
Pot va louvri
Lè nou priye Bondye e
Toujou tande rel pitit li

Nou se Limyè - TiBob de Nazareth - CD istwa damou - Lyrics
>

Toujou tande, toujou tande
Bondye toujou tande rel pitit li

EnglishFrench