2 février, 2023

Pi ga w bat ba de Nicky Christ

Recommandé

la vi a se pi gwo inivesite
ou pa gen kredi ni pa mwa wap peye
chak bagay ou tande  chak bagay ki rive w
se yon chapit pou metrize
gen sije ou pap janm ka fin konprann
men sa pa dwe fe w sote ni pran lyann
pi gwo leson an se goumen pou fe sa k dwat
pa konplekse pa pe dat
 
                     KE
pwoblem traka se karakte w yape fome
piga w bat ba devan bagay kape pase    ( bis )
piga w bat ba piga w , piga w bat ba piga w
 
 
Lespri w nan pansyon machin la viw san transmisyon
ou diw gen misyon ou pa pran konsey ou chaje vizyon
si w pa kwe nan lod ou se yon panye basket san bod
pa gen pwoblem si w ala mod men fok ou ala mod nan lod
travay pou rive kwe nan don nan kapasite w
pa chita ap tande moun kap diw pap kapab jete w
Bondye ba w pouvwa pou fe mirak pou fe viktwa
depi w kwe nan pouvwa la fwa
traka pap kapab few bat ba non
pwoblem pap kapab few bat ba non
mize pap kapab few bat ba non
paske sa k avek ou a li pi fo
 
                             KE
pwoblem traka se karakte w yape fome
pigaw bat ba devan bagay kape pase  ( bis )
piga w bat ba piga w, piga w bat ba piga w

- Advertisement -
- Publicité -

Testez-vous

Dernier Single

- Advertisement -
EnglishFrench