Ou se :::::: Groupe Alleluia CD2

M met
konfyans mwen nan ou san manti

M kwè nan
plan w gen pou mwen ou fidèl

Ou se rezon
k fè map viv, ou se sous mwen

Mwen kwè nan
ou, Mwen kwè nan ou

 

Ke

Ou se tout
sa m ye

Ou se tout
sa m gen bezwen

M pa
imanjine viv san ou

Justin Bieber s'est fait baptiser dans une baignoire
>

M paka viv
san ou, Jezi(2 fwa)

 

M pa ka viv
san ou

M pa ka viv
san ou Senyè 

STORE MUSIC