4 février, 2023
AccueilLyricsNou se Limyè...

Nou se Limyè – TiBob de Nazareth – CD istwa damou – Lyrics

Nou se Limyè

Si n te pran san n koute
Tout pawòl ke bouch n ap pale
Nou ta chita panse
Konbyen nou fè lesyèl kriye

W a di n pèdi nou san destinasyon
Pa jalouzi bouch nou plen madichon
Lè n wè yon frè nan w vle sitiyasyon
Tan pou n ede nou fè difamasyon

Refren
Di m kote lanmou nou kache
Kot flanbo nou briye
Sonje byen n se limyè tè a
Fò n kanpe pou lavi ka gen viktwa

Plus de lumière - Evelyne Baille - Lyrics
>

Kot lanmou Bondye a
Kot flanbo pitit la
Sonje byen n se limyè tè a
Fò n kanpe pou lavi ka gen viktwa

-2-
Si fwa n te nan lèzòm
Lè konsa nou te chavire
Kè yo bat pou lafòm
Se lanmò souf yo degaje

Amou Bondye pi fò ke tout bagay
Men poukisa pou syèl nou pa p travay
Nou rayi frè pa vle wè vwazinay
Douvan lemal se toutan n ap fè fay

LANMOU BONDYE - Ginou P. Taverne
>

Refren
Di m kote lanmou nou kache
Kot flanbo nou briye
Sonje byen n se limyè tè a
Fò n kanpe pou lavi ka gen viktwa

Kot lanmou Bondye a
Kot flanbo pitit la
Sonje byen n se limyè tè a
Fò n kanpe pou lavi ka gen viktwa

Nou se limyè …
Nou se limyè
N ap klere n ap briye
Nou se limyè latè
Fò n klere nan fènwa
Nou se limyè latè
Fò n klere, fò n briye
Pou lavi ka konnen viktwa

Mwen vle - Jose Bautista
>

Nou se limyè …

Wo oh oh oh
Sou nou y ap gade
Se sa k fè nou dwe mache
Sou chimen lacharite
Lanmou lajwa la libète
Fò n klere, fò n briye
Pou lavi ka konnen viktwa

Dernières vidéos en ligne

Votre zone de motivation ici

EnglishFrench