5 février, 2023

Nou gen lè nan rèv de Nicky Christ

Recommandé

M pa di se mwen k pi bon save
men si n ret jan n ye la a nou antrave
chak bat je mechanste pran pwomosyon
ti moun ayè la a gentan fè kè gen fè tansyon
 
sansiblite kraze rak san di babay
wi ak non vin pi legè pase pay
pi fò moun je pete klere nap gade san pale
si se nan rèv nou ye, chache yon jan poun reveye
 
                             KE
nou genlè nan rèv
sa kap pase la a depase zeprèv
jounen jodia menm moun bon kè pè fè zèv
nou genlè nan rèv.
 
 
menm la nati met konprès sou tèt nan fason pa l
plant yo vin chich sel pa sale chak jou pi mal
nan pran pèz nou pi maye nou tonbe pouse lanmè
priye fò paske nenpòt le lanmè ka fè kòlè
 
soley pot dèy la tè pran kriz la lin kriye san
yo fè tout jan pou yo ba nou poul nan ekzamen an
nou menm nou kè popoz nap kabicha sou fèy la
men lè a rive souke kò n pou n reveye
 
                         KE
 nou genle nan rèv
sa kap pase la a depase zeprèv
jounen jodia menm moun bon kè pè fè zèv
nou genlè nan rèv.
 
fin : Ayiyen reveye n

- Advertisement -
- Publicité -

Testez-vous

Dernier Single

- Advertisement -
EnglishFrench