Feat: Jamesson Innocent

Mwen Vle Adore’w  Pou Letènite
Pou Jan Vi Mwen Ou Chanje

Avek Ou Mwen Pa Menm Nan Anko

publicité
Ou Ki Retirem Nan Chenn Mwen Te Ye
E Ou Ban Mwen Libète
Ou Wete’m Anba Pouvwa Lanmò
Mwen Adore’w
Resevwa Adorasyon’m
Kòm Ofrann Ke Mwen Pote Ba Wou
Mwen Adore’w
Ou Ki Sen Ki Sèl Seyè Devan Tout Nasyon’m Vle Pwoklame
Pa Gen Yon Lòt Kon Ou
Ou Chire Kontra Ki Te Kondane’m
Inosan Ou Deklare’m
Pa Fòs Pa Pouvwa Ki Sot Nan Wou
Seyè Ak Tout Kem Vle Deklare
Ke Nan Mwen Se Wou Kap Renye
Fè Saw Vle Ave’m Mwen Se Pou Wou
Mwen Adore’w .

Notre verset de la semaine:

Proverbes 11:25

Recevez chaque mardi et jeudi notre newsletter par courriel.

Nous ne spammons pas ! Consultez notre [link]politique de confidentialité[/link] pour plus d’informations.

LAISSER UN COMMENTAIRE

Ecrivez votre commentaire
SVP entrer votre nom ICI