29 janvier, 2023

MALGRE MWEN | Adonai

Recommandé

Jezi pa gen yon lot tankou w

Mwen konfye m nan ou

Tout zanmi mwen kapab kite

Men w pap janm lage m

Wape toujou la, pou jouk sa kaba

Nan pye w m vle rete

Pou tout tan.

 

Malgre m fe w mal ou toujou la

Malgre m peche ou padone m

Malgre m blese w ou pa repouse m

Mp di w mesi pou tout sa w fe

 

Le m trouble ak problem la vi

M ale pran plezi

Men tout sa se pou yon ti tan

Soufrans lan tounen

Le sa m vin konnen la pe se nan ou

Ou met pran la vi m nan men w net..

                                                                                                                                Musique : David LINDOR

                                                                                                                  Parole: Nancy DESCORBETH & David L.

                                                                                      Chantée par : Fritza D. REMY

- Advertisement -
- Publicité -

Testez-vous

Dernier Single

- Advertisement -
EnglishFrench