4 février, 2023

LANMOU BONDYE – Ginou P. Taverne

- Advertisement -
Pa kite anyen nan mond sa a trouble w
Tout sa w wè jodia yo tout gen pou pase
Sèl lanmou bondye zanmi m kap rete (bis)
Pa atache w ak anyen sou tè sa a
Zanmi ak byen yo tout yon jou ka disparèt
Sèl lanmou bondye zanmi m kap rete (bis)
Ke
Fè tout sa w ka jodi, pa konte sou denmen
Sèlman bondye ki konnen si demen ap rive
(Bis)
Pa kite anyin nan mond sa a trouble w
Tout sa w wè jodia yo tout gen pou pase
Sèl lanmou bondye zanmim kap rete (bis)
Sèl lanmou bondye zanmim kap rete (6 fwa)
(Cette chanson est dedie a mon mari Rousvelt)
EnglishFrench