6 février, 2023

Kwè nèg pa de Nicky Christ

Recommandé

le nou bon jan mele, se le a a tout pot kadnase
poutan n konn telman genyen nou konn jwenn pou n gaspiye
pwoveb a memoriser anpil malere se » kote ki gen chenn pa gen kou »
pa gen kou tout bon vre
 
papa pitit di:  » nan la vi sa a nanpwen la vi
se me »t kanson nan senti, fe fas kare ak lavi »
jenn gason yo menm pa we avni gen nan yo ki fe vye konpwomi
men Bondye voye yon mesaj, Bondye voye yon mesaj lespwa pou ou
Bondye voye yon mesaj lespwa ki di:
 
                                   KE
 
 » le van dezespwa soufle anndan lakay ou neg pa
leve tet ou gade syel la avek la fwa ke w deja gen viktwa », kwe sa.
Pa kite anyen fe w pedi konfyans nan Bondye w la
paske se li ki met te a avek syel la, se mwen ki di w sa, ou met pran konsey sa
Kwe nan Bondye neg pa.
 
2eme strophe intro si wap tann pou we pou kwe, ou pap janm we ou pap janm kwe
fo w kwe san w pa we pou ka we sa w pat janm panse w te ka we.)
 
Anpil moun kwe pou yo rive, yo oblije ranpe
ou byen fe tout sa k pa sa pou non yo ka ret nan listwa.
Si w kwe vre w se pitit Bondye wap we ke ou pa bezwen ankenn dosye k pa kle
pou ka gen anpil vale sou la te
 
Neg pa menm yon milyon dola pa dwe fe ou fe tenten
paske papa w ki anle a se late net ke li genyen
 
                                      Ke
le van dezespwa soufle anndan lakay ou neg pa
leve tet ou gade syel la avek la fwa ke w deja gen viktwa,kwe sa
pa kite anyen fe w pedi konfyans nan Bondye w la
paske se li ki met te a avek syel la, se mwen ki diw sa ou met pran konsey sa
 
kwe kwe kwe kwe , kwe kwe kwe kwe nan Bondye neg pa

- Advertisement -
- Publicité -

Testez-vous

Dernier Single

- Advertisement -
EnglishFrench