30 janvier, 2023
AccueilLyricsJwa nan Bondye...

Jwa nan Bondye – TiBob de Nazareth – CD istwa damou – Lyrics

Jwa nan Bondye

Mèsi Bondye ou ki ba nou lavi
Ou montre jan ou gran
Sa fè kè nou kontan
Se sa ki fè depi nou reyini
Nou jwenn benediksyon
Bondye a la ou bon

Lè nou vini loure
Se pou n reveye
Fò nanm ak kò nou patisipe
Lè n ap adore
Fò n pa pè kriye
Wo nou se moun ki sove

Ma vie a changé - Evelyne Baille - Lyrics
>

Lè n ap ba li glwa
Fò n pa tètanba
Jezu n nan merite plis ke sa
Li ba nou viktwa
Lè l te sou lakwa
Se sa k fè nou ka la

Bondye ou gran (4x)

Lè n vin loure
Fò n dispoze
Pou n bay Bondye glwa
Nanm n ap beni
Kè n ap rejwi
An n bay Bondye glwa

Papa m se Wa - TiBob de Nazareth - CD istwa damou - Lyrics
>

Fò n ba li glwa
Li posede tout bagay deja
Fò n ba li glwa
Pou lemond ka wè ke n gen viktwa

Fò n ba li glwa
Son w pitit li l te bay sou yon kwa
An n ba li glwa
Se sa k fè dèt nou peye deja

Dernières vidéos en ligne

Votre zone de motivation ici

EnglishFrench