5 février, 2023

Jou ma we – groupe Alleluia

- Advertisement -
Jou ma we
Mwen rive anro nan syel la
Pou mwen we
Tout moun sa yo kape chante
Pou mwen we
Eli ansanm ak Abraham
Kap chante
Alleluia, wi ozana
Pap gen chagren
Tristes grangou ankô
Pap genyen touni
Lanmô pap egziste
Jou ma we
Mwen rive anro nan syel la
Ma chante alleluia wi Ozana.
Kretyen eske l pa ta bon pou nou ta la
Nan mitan tout moun sa yo kape chante
Yon chanson okenn zôrey poko tande
Yap chante Alleluia, wi Ozana
Cheruben yo, Akanj serafen yo
Yo tout met vwa yo ansanm
Pou yo chante
Jou ma we………
EnglishFrench