29 janvier, 2023
AccueilLyricsJezu Sove m...

Jezu Sove m – TiBob de Nazareth – CD istwa damou – Lyrics

Jezu Sove m

Jezu, Jezu, se ou ki sove mwen
Jezu woh oh, Jezu se ou ki sove mwen

Eksperyans mwen
Sou chimen di lavi
Fè w moun aprann chita pou reflechi
Pa gen anyen
Ki pa genyen yon pri
Fè atansyon frè mwen lè w ap chwazi

Mwen t ap chèche
Tout sa ki gen plezi
Mwen pa t konn si se nanm mwen m t ap detwi
Yo di m gon w nonm pawòl li bay lavi
E m pa p gen pou m peye
Pou gras li

Ou est l'amour? - Evelyne Baille - Lyrics
>

Jezu, Jezu, se ou ki sove mwen
Jezu woh oh, Jezu se ou ki sove mwen

Li pa gad ras
Oh non l pa gade klas
Depi w aksepte li w ap jwenn plas
Menm si chaje touman w ap fè fas
Li konn retire moun nan enpas

Jezu, Jezu, se ou ki sove mwen
Jezu woh oh, Jezu se ou ki sove mwen

Kle a - Evelyne Baille - Lyrics
>

Kèlkeswa pas
M ap janbe kè m anplas
Avèk li mwen pa pè yon tikras
Kòd sentrebas
Pa p fè m pèdi lagras
Fòk mwen wè sovè mwen fasafas

Jezu, Jezu, se ou ki sove mwen
Jezu woh oh, Jezu se ou ki sove mwen

Ah wi se sovè m…
Non mwen pa pè anyen
Se Jezu ki sovè mwen
Kote m pase fò m pale
Kote m rive m temwanye
Jezu Jezu se ou
Wi se ou Jezu se ou
Zanmi mwen fò w tande
Li ka sove ou tou
Li ka delivre w
Malgre soufrans traka
toumant lapenn
Jezu la bò kote m
Jezu la li avè m
Li se sovè m
Li ka sove ou tou
Li ka sove w zanmi
Si w ouvè kè w ba li
Jezu se ou Jezu
Jezu ou sove m Jezu

Dernières vidéos en ligne

Votre zone de motivation ici

EnglishFrench