30 janvier, 2023

BYEN LWEN | ADONAI

Recommandé

Byen lwen, nan pak, kote yo gade bet

Byen lwen , kote yon rwa pat janm dwe fet

Men Jezikri, li ki vre rwa a, te vin fet la

Byen lwen, kote moun ki pi pov rete

Oh oh se la, limye zetwal yo klere

Piti bondye a te vin fet, nan yon oak bet

Nan yon vye krech

Pou moun anro ak moun anba

Kapab kontre

 

Byen lwen, kote ki lwen

Pou moun ki lwen

Li soti byen lwen, pou sak  pa byen

Ak lot ki lwen, kapab viv byen

 

 

                                                                                              Musique et parole: David LINDOR

Chi peche de Nicky Christ
>

                                                                                              Chantee par: Jean Elie SMITH  et Maxime M. PIERRE

                                                                                                                                                                         Nov. 1997

- Advertisement -
- Publicité -

Testez-vous

Dernier Single

- Advertisement -
EnglishFrench