1

Oh tout sa m vle se fè volonte w

Pou m mache janw vle a tout kote 

Tout sa kè m dézire se fè volonte w 

Poum mache janw vle a tout kote .

                           2

Nenpòt Jan sa ye 

Fè m toujou mete konfyans mwen nan ou 

Ou se sèl moun wi ki pap twonpe m.

Men lè moman yo nwa 

A LIRE AUSSI >>  New single - Guerizon - JETHRO DECIMUS

Fè mwen rete fidèl avèw papa 

Paske m pa vle pèdi ou pou anyen nan mond sa .

Oh Wi, Lè w wè m ta vle tonbe 

Jezi soutni m tanpri poum pa tonbe 

Paske san ou lavi m fini .

Tanpri papa, ban mwen plis konfyans 

Poum pa kite zèv lemond yo gide m 

Tanpri , tanpri jezi .

Tanpri, lè chanalite vin sou wout mwen

Banm fòs poum Reziste ,

Poum konsève gras ou nan mwen.

                     Refren 

A LIRE AUSSI >>  Fre Gabe - Epa fou'm fou (Audio)

Ame mwen senyè avèk zam sentespri yo 

E fè m vyolan kont tout peche’k kanpe devanm 

Ranpli mwen senyè avèk fwi de Lespri yo 

E Fè m vyolan kont peche’k kanpe devan m (2 fwa)

                        4

Lè moman yo nwa 

Fè mwen rete fidèl avèw papa 

Paske m pa vle pèdi ou pou anyen nan mond sa .

lè chanalite vin sou wout mwen

Banm fòs poum Reziste 

Poum konsève gras ou nan mwen.

A LIRE AUSSI >>  Lauren Daigle - Rescata (Lyric Video)

close

Restons connectés

LAISSER UN COMMENTAIRE

Ecrivez votre commentaire
SVP entrer votre nom ICI