Ou se fòs mwen le ke’m kase
ou se trezò ke m’a chèche
Ou se tout pou mwen…

Mwen te jwenn yon kado presye
Si’m kite ou m’ap egae’
Ou se tout pou mwen

Chorus

Non ou diy e sen
Jezi anyo Bondye
Ou se tout pou mwen

Ou oh Ou se fos mwen
I ye Ou se trezo lavi mwen
Ou oh ye map sevi yon Dye Vivan

Lè mwen tonbe ou ranmase’m
Lè’m pou kont mwen ou vin kote’m
Ou se tout pou mwen

A LIRE AUSSI >>  Me voici, Seigneur (B.Melois et B. Ducatel) - Pascale Montfort -Lyrics

Yo te di, mwen p’ap janm anyen
Ou fè mwen yon gran sitwayen

Ou se tout pou mwen

Ou pran tout wont mwen ak peche’m
Lè’m kriye ou toujou tande’m
Ou se tout mwen

Ou pran lanmò,
ou ban’m lavi
Lè’m boulvèse ou soulaje’m
Ou se tout pou mwen
Ou ranmasem
Ou vinn kote m
Ou sou lagem

close

Restons connectés

LAISSER UN COMMENTAIRE

Ecrivez votre commentaire
SVP entrer votre nom ICI