Lè mwen santi m atriste
Sou chemen lavi sila
Lè tout bagay parèt nwa
Lè mwen pa genyen espwa
Mwen kon vle dekouraje
E menm demisyone
Si se pa te ansyen wòch la
Mwen ta abandone

O, o Ansyen wòch la
Ou menm kip a janm chanje
O,o Ansyen wòch la
Kache mwen pou jouk lafen
2-
Dlo nan je ak kontan
Sou chemen lavi sila a
Pa genyen twò gwo espas
Ki separe youn ak lòt
Si se pa te Ansyen wòch la
Kouman mwen ta fè souri
Nan yon monn kouvri ak dèy
Mwen te dezespere
3-
Kache mwen, kache m souple
Anba manto lagras la
Menm lè pye m ta vle glise
Tanpri pa kite m tonbe
Ou se yon ranpa pou nanm mwen
Ou se sous konsolasyon m
Mwen pa genyen lòt apui
Ni lòt pi bon zanmi

A LIRE AUSSI >>  I shall live - Kerlyne Liberus - Lyrics

Source: Louange a l’Eternel, Mahalaleel

close

Restons connectés

LAISSER UN COMMENTAIRE

Ecrivez votre commentaire
SVP entrer votre nom ICI