Si l fann lanmè

Li kalme move tan

Li se BonDye

Sikonstans enposib yo

Lè lap aji lanati obeyi l

Paske li se Jehovah Sabbaoth

Rete gade sa ki pral pase

Rete gade sa ki pral rive

Rete gade jan BonDye pral aji

Rete gade sa ki pral pase

Rete gade sa ki pral rive

Rete mirak BonDye pral fè

Si ou bloke

Ou pa wè sa pou w fè

Konnen BonDye prèt pou l aji pou ou

A LIRE AUSSI >>  Jezu Sove m - TiBob de Nazareth - CD istwa damou - Lyrics

Kit move tan, kit nan lanmè move

Bondye pa n’ nan

Se yon BonDye san limit

Piga w panike

Gade sak pral pase

Pwoblèm ki devan w’ lan

Se dènye jou l, li pral disparèt (2 fwa)

close

Restons connectés

LAISSER UN COMMENTAIRE

Ecrivez votre commentaire
SVP entrer votre nom ICI