Chak fwa’m met jenou’m ate

Pou’m rakonte’w peche’m yo

M’toujou g’on bagay ki mare’m

Ki anpeche’m diw

Kijan’m vle sevi’w pi byen

San’m pa fe oken’n rezev

San’m pa poze oken’n keksyon ni enkredilite

Tanpri senye pale nan mwen

Fe’m apran’n gade eta mwen

Fe’m apran’n pataje vi’m avek ou

Pou’m fe’w vini pibon pibon konfidan’m

Priye’m se touj’on inifom

Chak jou map mande’w padon

Pou yon sel bagay ke’m pa janme kapab kite

Jodi ya se tout bon vre

A LIRE AUSSI >>  Ou anndan m’ - James Smith Alcindor - Lyrics

Mwen lage lavi’m nan men’w

Ka ni nanm mwen tout sa’m genyen

Mwen lage tout nan men’w

Tan pri senye pran yo ak ke

Tanpri senye tande kri ke mwen

Ka’m vle sevi’w tout lavi’m

Jis kaske’w tounen

Sa se priye’m devan’w

M’pap jan’m lage’w

M’sonje le’m te fek kontre’w

Kijan mwen te zele

Jan’w te konn sevi ak mwen

Yon jou’m pr’on move chimen

Ke’w pat montre’m

Jodi ya’m rekonet to’m

Mwen vle tounen lakay mwen

A LIRE AUSSI >>  San li - Roosevelt Jean Noel - Lyrics

Tanpri senye tande priye’m

Tanpri senye tande kri ke’m

Ka’m vle sevi’w tout lavi’m

Jiskaske’w tounen

Sa se priye’m devan’w

M’pap jan’m lage’w

Tanpri senye tande priye’m

Tanpri senye tande kri ke’m

Ka’m vle sevi’w tout lavi’m

Jiskaske’w tounen

sa se priye’m devan ou

Sa se promes ke’m fe ou

M’pap jan’m lage’w,m’pap jan’m lage’w

close

Restons connectés

LAISSER UN COMMENTAIRE

Ecrivez votre commentaire
SVP entrer votre nom ICI