Ki sa pou n ta itilize

Pou mezire lanmou Bondye

Eske gen bagay sou tè a

Ki ka ranplase lanmou sa a

Menm si n ta gen le monn antye

Menm si nou ta pi gwo savan

Men sa pa tap janmè ase

Pou eksplike kouman li gran

 

Li soti pi lwen ke sous yo

E li deplase tout mòn yo

Lanmou sa a pi fon ke lanmè

E li depase linivè

 

Se sa ki fè jezu mouri

Pou n te ka gen espwa lavi

Ki sa nou ta ye jodia

Si se pat grandè lanmou sa a

San li koule pou tout nasyon

Pou sove tout jenerasyon

San kondisyon san patipri

Lanmou sila li san mezi

Auteur:  Lucson Casimir

A LIRE AUSSI >>  Amour divin - Evelyne Baille - Lyrics
close

Restons connectés

LAISSER UN COMMENTAIRE

Ecrivez votre commentaire
SVP entrer votre nom ICI