6 février, 2023

Akolad – Ginou P. Taverne

- Advertisement -
Yon pòv te sèl, a kote gran chemin an
Li te avèg , li pat gen espwa wè
Rad li chire, li tranble nan lonbraj la
Jezi vini, tènèb li vinn limyè
Lè Kris vini , pisans satan finn brize
Lè Kris vini , dlo nan je yo siye
Li pran tristès la vi nou plen ak lajwa
Nou vi-n change lè Kris vini rete
II
Move lespri te chase-l lwen lakay li
Pami tonm yo, l-te rete nan mizè
Li koupe kòl lè demon anpare li
Jezi vini e lage li menm lè
III
Mwen vle rakonte tou patou
Koman Jezi Kris li renmen mwen
Sou latè li vini yon jou
Pou li bay vi li pou mwen
Se yon bèl istwa map rakonte
Jezi kri mouri pou nou
An nou chante, an nou adore
Yon Wa ki si renmen nou
A byen souvan mwen akable
Lavi a bat kouraj mwen
Men mwen pa pè Jezi tou prem
Pou l rekonfòte nanm mwen
Bridge
Moun ki mete nan Jezi
Yon konfians ki san mezi
Yo gendwa pa janm tonbe
Delivrans yo asire (2 fwa)
Louez, L’Eternel (repetez)
EnglishFrench